Flertallsstyret endret lite

Av Aslak Bonde - 27.jun.2006 @ 12:09
Flertallsstyret har foreløpig ikke gjort politikken mer oversiktlig. De politiske motsetningene er like mange og store som før, og kompromissene kan bli mindre forutsigbare enn før.

Etter åtte måneder er det for tidlig å vurdere om den rødgrønne regjeringen virkelig klarer å stake ut en ny kurs for Norge. Foreløpig virker det som om endringene i forhold til de foregående regjeringene blir små, men det kan skje overraskende ting både i statsbudsjettet, i meldingen om eierskapspolitikken og i Norges forhold til NATO/USA.

Mer usikkerhet
På ett område er det imidlertid allerede et godt grunnlag for å si at det ikke ble, og aldri kommer til å bli, slik Jens Stoltenberg og de andre rødgrønne lovte i valgkampen. En flertallsregjering gir oss ikke mye mer stabilitet og forutsigbarhet i styringen enn det en mindretallsregjering kan gi oss.

Det er riktignok blitt mindre, for ikke å si null, uforutsigbarhet i forholdet mellom regjering og Storting, men det er blitt mer usikkerhet knyttet til regjeringens politikk.

To eksempler: De som satser på alternativ energi, hadde en forventning om at den nye regjeringen raskt etter valget ville varsle støtteordninger som gjorde det mulig for dem å regne på lønnsomheten i sine ulike prosjekter. De hadde snakket med sentrale folk i regjeringsapparatet, som de hadde all grunn til å stole på. Så oppsto det en strid internt som i praksis har ført til at de «grønne» energiprodusenter må vente helt til i høst før de kan sette opp sine regnestykker.

Det andre eksemplet dreier seg om eierskapspolitikk. Der er det inntil videre umulig å vite hvordan regjeringen kommer til å utøve den. Det kommer fortsatt til å ta lang tid før man får vite om retorikken vil bli fulgt opp av handlinger.

Disiplinering
Regjeringens forsvarere vil hevde at det også var uenigheter internt i mindretallsregjeringene, og at den store forskjellen nå er at man bare får én runde med strid og uro. I «gamle dager» - altså frem til fjorårets valg - var det først spenning knyttet til dragkampene internt i regjeringen, så var det usikkerhet om utfallet av tautrekkingene mellom regjeringspartiene og opposisjonen i Stortinget.

Det er riktig det, men samtidig bidro de to kompromissrundene i mindretallsregimenes tid til disiplinering og åpenhet. Kompromissene internt i mindretallsregjeringene var sterkt påvirket av de rammebetingelsene som lå i at man måtte få støtte fra et av opposisjonspartiene. Samtidig ble kompromissene mellom regjeringspartiene og opposisjonen funnet innenfor de relativt snevre rammer mindretallsregjeringen godtok. Fremskrittspartiet fikk aldri noen vesentlig innflytelse på norsk politikk, fordi Bondeviks mindretallsregjeringer ikke ville overleve med et for sterkt Frp-preg på politikken.

SVs seier
Det spennende og uforutsigbare nå er at SV plutselig kan få en seier i de interne dragkampene, og så blir det norsk politikk. Det paradoksale er at SVs muligheter for å vinne noen kamper internt øker med fallende oppslutning på meningsmålingene. I koalisjonsregjeringer er det alltid slik at det partiet som er mest truet, og som derfor mest trolig vil vrake hele samarbeidet, får relativt størst gjennomslag i de interne dragkampene.

Så kan vi være ganske sikre på at SV ikke vil få gjennomslag i de sakene som anses som viktigst - sikkerhetspolitikken og den økonomiske politikken, men mye mer kan vi ikke vite.

Det var ikke slik Jens Stoltenberg fremstilte flertallsstyrets velsignelser.


Kommentarer:
Postet av: Ole Gilen

Det som jornalistene og Spesielt de gamle regjeringensmedlemmene fra Krf, Høyre og Vestre er flinke til er å være "skuffet" over tempoet for omstillingen.
Husk at nåværende regjering fortsatt styrer på ett spekulativt budsjett som den forige regjering la frem. Med så mange fallgruber som mulig.
Vent med å dømme til ett nytt budsjett blir lagt frem.

27.jun.2006 @ 13:44
Postet av: hans j. larsen

Innen utgangen av 2007 skal Kristin Halvorsen gå av hvis det ikke er full barnehagedekning.
Skal finansministerinnen bevare noe troverdighet midt i løftebruddene - bør så definitivt opprettholde dette.

27.jun.2006 @ 13:52
Postet av: Kjetil Utne

Joda, de rødgrønne unnskylder seg med at de ikke kunne gjøre så store forandringer på budsjettet. Men likevel tar de æren for positive resultater. Stoltenberg skryter for eksempel av den nedadgående arbeidsløsheten selv om de fleste vet at det gjerne går et år og mer fra endringer i den økonomiske politikken til det slår ut synlig i økonomien. Og Djupedal skryter til og med over at fjoråret ga rekord i antall nye barnehageplasser...

27.jun.2006 @ 15:36
Postet av: SV

Hmmmm

01.aug.2007 @ 13:28

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://app.nettblogg.no/trackback/ping/1534463
hits